logo Taxibond

Taxi-info

Reglement & voorwaarden

Volgens het Koninklijk Besluit van 2 april 1975 zijn er diverse maatregelen die taxibedrijven in België moeten respecteren. Ook als klant dient u bepaalde voorwaarden in acht te nemen.

Politiemaatregelen voor reizigers

Artikel 18 stelt dat het verboden is om:

 • Te roken in taxivoertuigen;
 • In te stappen in een voertuig waarvan het aantal reglementaire plaatsen al bezet is;
 • Zonder toestemming van de chauffeur met (huis)dieren in te stappen die u niet op uw schoot kan houden, m.u.v. blindengeleidehonden;
 • Gevaarlijke voorwerpen of verpakkingen die door hun omvang, aard of geur ongemak kunnen veroorzaken of mensen kunnen verwonden;
 • In te stappen in het geval van klaarblijkelijke onzindelijkheid of als drager van een besmettelijke ziekte;
 • Uit het voertuig te hangen of de deuren te openen tijdens de rit;
 • Het voertuig vuil te maken of te beschadigen;
 • Objecten uit het voertuig te werpen.

Artikel 13.2 stelt dat chauffeurs:

 • Reizigers mogen weigeren die over lange afstanden dan overeengekomen of naar dunbevolkte gebieden willen gebracht worden, tenzij hun identiteit kan worden vastgesteld – al dan niet door de lokale politie;
 • Een provisie mogen eisen voor verre ritten;
 • Passagiers mogen weigeren die duidelijk in staat van dronkenschap verkeren;
 • Niet de kortste, maar de snelste weg mogen nemen, tenzij anders gevraagd door de passagier(s).

Artikel 14.1 stelt dat:

 • Behalve op aansluitend verzoek van de passagier(s) de chauffeur die langs de snelste weg naar de gewenste bestemming moet brengen.

Meer details over de taxiwetgeving kan u raadplegen op www.gtl-taxi.be

Verloren voorwerpen

Na twee werkdagen brengt Taxibond Oostende verloren voorwerpen naar de lokale politie

Klachten

Bij Taxibond Oostende nemen we elke klacht ernstig. Hoe concreter u de omstandigheden aan ons meldt, hoe sneller wij de betrokken chauffeur daarover kunnen aanspreken. Als u een klacht heeft over de taxirit zelf (bv. vertrekadres, eindbestemming, stiptheid,…) of over het rijgedrag van onze chauffeurs (bv. stiptheid, taxivergunning,…) kan u die ook aan de verkeerspolitie of aan het stadsbestuur van Oostende overmaken. Die laatste instantie kan u via 059 70 11 11 bereiken. 

Heeft u vragen over ons reglement?

Contacteer ons dan gerust voor meer informatie!